Strona Główna
Owady chronione
Bezkręgowce chronione
Płazy chronioneGady chronione
Ptaki chronioneSsaki chronione
Rośliny chronione
Obszary proponowane do objęcia ochroną
Ochrona środowiska
Galeria

E-mail


Witam na stronie internetowej ukazującej najciekawsze okazy przyrody w Imielinie!

Imielin to miasto położone w południowej części województwa Śląskiego, zajmujące obszar 2804 ha o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Imielin położony jest w dorzeczu Wisły, nad jej lewym dopływem Przemszą.


Pomimo bliskiego sąsiedztwa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Imielin jest cichym i spokojnym miastem. Chociaż posiada liczne atrakcje turystyczne, na tej stronie chciałbym się skupić na przyrodzie mojego miasta.

Herb miasta

::Przejdź do bogatszej wersji strony::


©Copyright by Mati. All rights reserved.